Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007

Η Κατερίνα Παπακώστα για τη μητρότητα.

"Η μητρότητα είναι κοινωνική θητεία.
να στοιχειοθετηθεί η μητρότητα

ως συνταξιοδοτικό δικαίωμα,
αντίστοιχο με αυτό
της στρατιωτικής θητείας
για τους άντρες.

Η προσφορά στην οικογένεια
που προσφέρει η απασχολούμενη

με τα οικιακά γυναίκα
να θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα".

Κατερίνα Παπακώστα, Βουλευτής ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια: